Om Meg


Praksis

Eg starta som logoped i februar 2018. Sidan desember 2020 har eg jobba fulltid som privatpraktiserande logoped. Sommaren 2021 flytta eg praksisen frå Gjøvik til Arna bydel i Bergen kommune, med virke i områda rundt. Frå karrierestart i 2018 jobba eg nesten tre år i Sykehuset Innlandet Gjøvik (spesialisthelsetenesta ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Solås) og medisinsk avdeling).

Utdanning

Våren 2018 fullførde eg Erfaringsbasert master i logopedi ved NTNU i Trondheim. Eg fullførde med masterprosjektet Parkinson sjukdom og tale- og stemmerelatert livskvalitet – ein litteraturstudie med vekt på subjektive opplevingar. Hovudmålet med prosjektet var å få innsikt i og setje søkelys på korleis personar med Parkinson sjukdom opplever livskvaliteten i samband med tale- og stemmevanskar. Eg har førskulelærarutdanning ved Høgskulen i Bergen (våren 1999) som grunnutdanning.

Sertifiseringar